ПА̀КЛА

ПА̀КЛА ж. Топка памучни конци, използвани от механици, монтьори и др. за почистване на части от машинно масло, за забърсване на ръцете и под. Началникът на моторизираната милиция .. се е заврял под някаква трофейна немска кола. Като научава кой е дошъл, студентът се измъква навън и захваща да бърше с пакла конци черните си от машинно масло длани. Др. Асенов, ТКНП, 29. — Искам да си знам жената и детето. А който е мераклия да плава, ето му паклите и масльонката, да заповяда! Б. Трайков, ВО, 61. Паклите за по‑

чистване трябва да се държат в ограничено количество, като употребените и неупотребените се поставят в плътно затварящи се ламаринени съдове. Хр. Марков и др., ТБ, 233.

Списък на думите по буква