ПАКОСТЀНЕ

ПАКОСТЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от пакостя.

Списък на думите по буква