ПА̀КОСТНИЦА

ПА̀КОСТНИЦА ж. Жена, която прави пакости. Сергей. Да, аз се трудих: аз мисля бъдеще да ѝ оставя, а тя! — .. Ако чуе само полковникът, мислиш ли, че ще се съгласи да се сбере с такава пакостница? Ив. Кирилов, Ж, 32. Обр. Вдигна се тъмният плащ, що покриваше Знеполието,.., а пакостницата мъгла избяга от полето и залегна на самата ивица на планинското било. Сл. Трънски, Н, 73.

Прен. Животно или насекомо, което причинява вреди. Ето я .. и Лисанка, неуморимата хитруша, дяволитата горска пакостница. Клечи под дървото с гнезденцето. Г. Русафов, ИТБД, 105.

Списък на думите по буква