ПА̀КОСТНИЧЕСТВО

ПА̀КОСТНИЧЕСТВО, мн. ‑а, ср. Деяние, постъпка на пакостник. Срещу кмета била подадена жалба на окръжния управител, в която се изброявали всички негови пакостничества. Г. Бакалов, Избр. пр., 296. Ние станахме по-добри, обикнахме училището, учението и учителите, като забравихме по-раншните пакостничества. Н. Пушкаров, СбЦГМГ, 309.

Списък на думите по буква