ПАКТ

ПАКТ, па̀ктът, па̀кта, мн. па̀ктове, след числ. па̀кта, м. Полит. Договор между две или повече държави с важно политическо значение. Настроението на гостите се подобри малко след подписването на германо-съветския пакт. Д. Димов, Т, 346. Съветското правителство предложи .. да се

сключи пакт за приятелство и взаимна помощ между СССР и България. М. Гръбчева, ВИН, 92. Тристранен пакт. Северноатлантически пакт. Балкански пакт. Пакт за ненападение. Отбранителен пакт.

— От лат. pactum през рус. пакт или нем. Pakt.

Списък на думите по буква