ПА̀ЛА

ПА̀ЛА1, мн. няма, ж. Диал. Огън. Бог да йубие тъз майка,/ дето й родила туй чедо./ За чедо ли го й родила?/ Родила го е за пала,/ запали Рада два града,/../ Не ги запали със хубост,/ най ги запали с магии. Нар. пес., СбВСт, 704.

Пала те (го) палила; да те (го) пали палата. Диал. Възклицание за изразяване ня укор, яд спрямо някого. — Пала те палила! -..- ти си помисли, че си пак на върха на Балкана и пускаше куршуми на башибозуците! Ив. Вазов, Съч. XXIV, 216. — Он е [бирникът], пала го палила! Сиротиня ще разплаче тоя ден. Н. Попфилипов, БД, 7-8. Какво си дирил там на гробето, даскале! Да не си пил оцета из бардетата, като Пищиковият копелак! Да го пали палата из дете! Ив. Вазов, Съч.VIII, 63.

ПА̀ЛА

ПА̀ЛА2 ж. Диал. Широка, крива сабя. Турският цар се люто заканил на българския войвода дядо Ильо и наредил на пашите да го хванат.. Пашите отговорили:"Не можем, царю, да го хванем.., оти го Ильо куршум не лови, Ильо го пала не сече. П, 1960, бр. 45, 2. Помаците, въоружени с шишанета и капзалийки, с ръждясали пали, сгрупирани в шайки, търсеха .. Общи и другарите му по селата, кошарите, водениците и шумалака. М. Кънчев, В, 289. Кажи, паша, що ке кажеш,/ че ке каже крива пала." Нар. пес., СбНУ XXXIX, 27.

— Тур. pala.

ПА̀ЛА

ПА̀ЛА3 м. и ж. Палавник, немирник, лудетина. В старопрестолни град бай Киро е роден,/ във Търново. Лют. Пала. Всеки ден/ я джам ще счупи на болерите в махлата,/ я със турчета сбил се. К. Христов, ЧБ, 233.

ПА̀ЛА

ПА̀ЛА4 ж. Диал. Черга, одеяло, постелка и др. Хвърли ми една пала, че ми е студено.

— От тур. pala 'покривалка за кон'.

ПА̀ЛА

ПА̀ЛА5 ж. Диал. Весло, гребло за лодка.

— Ит. pala през гр. πάλα. — От М.Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1982.

Списък на думите по буква