ПА̀ЛАВСТВО

ПА̀ЛАВСТВО, мн. ‑а, ср. Проява на палавник; палавщина. Димитър беше познат със своите палавства и с тежките побоища, които се стоваряха върху турци или турски доносчици. Д. Немиров, Б, 133. Чудна, чудна песничка! Тя ви напомня свободния ден, изпълнен с какви не игри, палавства и лудории. Д. Немиров, КБМ, кн. 2, 5.

Списък на думите по буква