ПАЛА̀ДИЙ

ПАЛА̀ДИЙ, мн. няма, м. Хим. Химически елемент Pd — сребристобял, мек и пластичен благороден метал, употребяван като катализатор, който има приложение в техниката, бижутерията и др. Платината .. обикновено е примесена с малки количества иридий, осмий, паладий, а често — със злато и сребро. Хим. IX кл 1950, 113. 4. Паладий намира приложение в сплави за зъбни протези и за украшения. Н. Николов, М, 242. Бекерел с опитите си намери, че металите могат да ся наредят в следующия ред: висмут.., паладий, марганец. И. Гюзелев, РФ, 404.

— От лат. Palladium през рус. палладий.

Списък на думите по буква