ПАЛА̀ДИУМ

ПАЛА̀ДИУМ м. Книж. 1. Статуя на богинята Атина Палада, която пазела Троя от враговете ѝ.

2. Прен. Опора, защита.

— От гр. παλBδιον през лат. Palladium. — От М.Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи..., 1982.

Списък на думите по буква