ПАЛАМА̀РКАДЖИЯ

ПАЛАМА̀РКАДЖИЯ, мн. ‑ии, м. Диал. Занаятчия, производител на паламарки. Само стеврешките паламаркаджии продължават да дялат ясенови и букови паламарки. А. Каралийчев, ПД, 81. Един стар паламаркаджия ме преведе през най-затънтентените кози пътеки на балкана. А. Каралийчев, ТР, 191.

Списък на думите по буква