ПАЛАМУ̀Д

ПАЛАМУ̀Д1 м. 1. Хищна морска риба с вретеновидно тяло с металносинкав цвят, покрито с много ситни люспи, подобна на скумрия, но по-едра от нея, която се въди в Атлантическия океан, Черно море и Средиземно море. Palamis sarda. Главните видове риба, която се лови, са: .. лакерда, паламуд, скумрии, чирози, калкан и пр. в Черно море. А "България", 55. Паламудът е за нашия

черноморски риболов с голямо стопанско значение. П. Даскалов и др., ТК, 156. Те [риболовните кораби] се връщаха от богат лов — кой с два, кой с три, кой с повече тона .. паламуд. ЛФ, 1958, бр. 11, 1.

2. Тази риба, приготвена за ядене (пържена, печена, консервирана, сушена, в ястие). Келнерът донесе една порция солен паламуд. А. Гуляшки, СВ, 209. Разпънати под стрехите съхнеха паламуди, до края на зимата щяха да станат тъмнокафяви, сухи и солени. Ст. Стратиев, ПП, 87.

3. Зоол. Вид стадна риба от семейство скумриеви. Sarda sarda.

Кеф ти риба, кеф ти паламуд. Разг. Употребява се, за да се подчертае, че някой има възможност да избира, да прави каквото поиска.

— От гр. παλαμύς през тур. palamut. — Друга (остар.) форма: паламѝд.

ПАЛАМУ̀Д

ПАЛАМУ̀Д2 м. 1. Вид вечно зелен дъб, който расте в Южна Тракия; пренар. Quercus vallonea. В Беломорска Тракия расте паламудовото дърво, което е култивирано в Аязмото при Стара Загора и може да вирее и у нас: .. Паламудът се отглежда като паркова гора. Пр, 1952, кн. 6, 17. По-късно се откриват дъбилните свойства на кората на дъба, върбата, паламуда (вид дъб). Й. Чолаков, НХП, 7.

2. Плодът и плодовите чашки на този вид дъб. Под паламуд се разбира плодовете и плодовите чашки на вечнозеления дъб, който е особено разпространен в Мала Азия. Най-богати на дъбилни вещества са люспите на чашките, които съдържат средно 45% от тези вещества. Ст. Младенов и др., ОТК, 103.

3. Дъбилно вещество, получено от такъв дъб.

— От гр. παλαμύς през тур. palamut.

Списък на думите по буква