ПАЛАТА̀ЛЕН

ПАЛАТА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Фон. За съгласен звук — който е смекчен поради учленяване с повдигане на езика към твърдото небце; мек, смекчен. Палатални съгласни. Палатално учленение.

— От лат. palatum 'небце' през рус. палатальный .

Списък на думите по буква