ПАЛАТА̀ЛНОСТ

ПАЛАТА̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Фон. Качество на палатален. Съгласните в българския език могат да бъдат разграничени въз основа на липсата или наличието на признака палаталност.

Списък на думите по буква