ПАЛАТОГРА̀ФИЯ

ПАЛАТОГРА̀ФИЯ ж. Фон. Начин за установяване учленителното място на определен звук върху твърдото небце и алвеолите, като се използва изкуствено небце.

— От лат. palatum 'небце' + -гр. γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква