ПАЛА̀ЧЕСТВО

ПАЛА̀ЧЕСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Дейност, проява на палач. През 1944 г. го арестуват, инквизират го с всички средства на модерното .. палачество. Г. Караславов, ПМ, 73.

Списък на думите по буква