ПА̀ЛВАНЕ

ПА̀ЛВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от палвам и от палвам се.

Списък на думите по буква