ПА̀ЛЀ

ПА̀ЛЀ, мн. ‑та, ср. 1. Малко, недорасло куче; кученце, кутре, кутренце. Досети се,

че бе намерил в една яма сляпо пале. Отгледа го с магарешко мляко. Палето заглади косъм и той го подари на един свой набор. Д. Вълев, Ж, 16. Купил си още или сам хванал .. няколко малки вълчета .. По едно време дошло му [на Ботев] на ума да ги затвори в една клетка заедно с малките палета, да си живеят братски! З. Стоянов, ХБ, 51.

2. Куче от дребна порода; мъник, палаш (Н. Геров, РБЯ). На улицата залая куче. Неговият лай се поде от другите. Злобно заджавка палето на съседа. Ем. Станев, ИК I и II, 192.

3. Прен. Грубо. Обикн. в обръщение. За изразяване на отрицателно, враждебно отношение към някого, който е още млад, недорасъл, неопитен. — За Мария питам, ма — засмя се Хармониката .. — Ти за Мария не питай, пале мръсно — дръпна го Карата. П. Ангелов, Ж, 81. — Налягай си парцалите, пале, че като ти стана! — проломоти пехливанинът и сбърчи дебелите си посребрени вежди. Г. Караславов, ОХ IV, 354-355. — Чакай — казва да видиш как се пасат говеда по чуждо... Ехей, пале ниедно, човек убивам за тоя имот, та тебе ли сеир ще ти гледам. Кр. Григоров, ОНУ, 37.

Вървя като пале след някого; Въртя се като пале около някого. Разг. Неотлъчно съм с някого, непрекъснато съм около някого. От деня, когато в Пейна дойде тракторът, Звезделин забрави своята знаменита тояга. Просто се лепна за тракториста и го следваше навсякъде като пале. Д. Цончев, ЛВ, 50. Какво е тръгнал като пале наоколо ти! П. Тодоров, Събр. пр. II, 284. — С тая фирма ти ще ги изпотрепеш. Изведнъж ще ти се отворят всички врати. И всички опоненти ще почнат да се въртят като палета в кращата ти. П. Вежинов, НБК, 285. Бързам като пале пред майка си. Разг. Проявявам нетърпение, прибързвам да извърша или да кажа нещо необмислено. — Дадено! — и сервитьорът тръгна да изпълни поръчката му .. — Чакай, какво бързаш като пале пред майка си? Не съм свършил: донеси ми червено вино след това! ВН, 1965, бр. 4229, 4.

Списък на думите по буква