ПАЛЕОАНТРОПОЛОГЍЧЕСКИ

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до палеоантропология и до палеоантрополог; палеоантроположки. Системни палеоантропологически проучвания у нас се правят едва от 1952 г., когато бе създадена Секцията по антропология. НТМ, 1961, кн. 12, 6.

— Друга форма: палеантропологѝчески.

Списък на думите по буква