ПАЛЕОБОТА̀НИКА

ПАЛЕОБОТА̀НИКА ж. Дял от палеонтологията, който изучава растителните видове, съществували през отминалите геологични епохи и тяхното развитие въз основа на данни от изкопаеми вкаменелости. Палеоботаниката .. се занимава с изучаването на изкопаемите растения, съществували на Земята преди милиони и стотици милиони години. Д. Пеев, ЖДП, 37.

Списък на думите по буква