ПАЛЕОГЀНЕН

ПАЛЕОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Геол. Прил. от палеоген; палеогенски. Морските палеогенни утайки са широко разпространени в Англия, Франция, Северна Германия. Геол. IX кл, 167.

Списък на думите по буква