ПАЛЕОГЀНСКИ

ПАЛЕОГЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който се отнася до палеоген; палеогенен. Палеогенските бозайници били от сборен тип, т.е. те притежавали белези на няколко животински групи. Р. Христов и др., Г, 113. Палеогенски скали. Палеогенски утайки.

Списък на думите по буква