ПАЛЕОГЕОГРА̀ФИЯ

ПАЛЕОГЕОГРА̀ФИЯ ж. Спец. Раздел от историческата геология, който изучава физикогеографските условия през геоложкото минало, причините и закономерностите при тяхното изменение. На конференцията ще бъдат изяснени важни моменти от геологията, палеографията и планинообразувателните процеси. ВН, 1958, бр. 2051, 4.

Списък на думите по буква