ПАЛЕОГРА̀Ф

ПАЛЕОГРА̀Ф м. Спец. Учен, специалист по палеография. Аз съм агроном,/ палеограф и историограф. Ст. Михайловски, СБ, 49.

Списък на думите по буква