ПАЛЕОГРА̀ФСКИ

ПАЛЕОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който си отнася до палеография; палеографичен, палеографически. Значението им [на ръкописите] е повече историческо и палеографско. Пр, 1952, кн. 6, 40. Палеографски проучвания.

Списък на думите по буква