ПАЛЕОДЕМОГРА̀ФИЯ

ПАЛЕОДЕМОГРА̀ФИЯ ж. Нов. Демография на древността. Неразривната връзка и взаимната обусловеност между палеоантропологията .. и палеодемографията проличава особено ясно при изследването на етногенетичните процеси. ПЗ, 1981, кн. 10, 5-6.

Списък на думите по буква