ПАЛЕОЕКОЛО̀ГИЯ

ПАЛЕОЕКОЛО̀ГИЯ ж. Спец. Раздел от палеонтологията, който изучава обстановката и взаимоотношенията на животни и растения през геоложкото минало с окръжаващата ги среда.

Списък на думите по буква