ПАЛЕОЕКОЛО̀ЖКИ

ПАЛЕОЕКОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до палеоекология. Палеоеколожки изследвания.

Списък на думите по буква