ПАЛЕОЕТНОЛО̀ГИЯ

ПАЛЕОЕТНОЛО̀ГИЯ ж. Спец. Дял от етнологията, който изучава предисторическите човешки раси.

Списък на думите по буква