ПАЛЕОЕТНОЛО̀ЖКИ

ПАЛЕОЕТНОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до палеоетнология.

Списък на думите по буква