ПАЛЕОЗО̀Й

ПАЛЕОЗО̀Й, ‑о̀ят, ‑о̀я, мн. няма, м. Геол. Третата ера от началото на геоложката история, която е продължила около 350 милиона години. В началото на палеозоя се образуват големи континенти в северното полукълбо — един от тях на мястото на сегашните Канада и Гренландия. Д. Славчев и др., БМ, 9-10. Триградското ждрело е получило своя основен облик през най-старата геоложка ера — палеозоя. М. Тошков и др., НР II, 163. Основната структура на Рила се е образувала .. през горния палеозой. М. Гловня и др., Р, 19.

— От гл. палео‑ + ξωή 'живот'.

Списък на думите по буква