ПАЛЕОЗО̀ЙСКИ

ПАЛЕОЗО̀ЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Който се отнася до палеозоя. Глинести шисти .. има в южния палеозойски дял на планината [Витоша]. П. Делирадев, В, 52. Палеозойски скали.

Палеозойска ера. Геол. Палеозой. У нас метаморфоза на варовици се е извършила през архайската, палеозойската и мезозойската ера. В. Цокова, ВС, 30.

Списък на думите по буква