ПАЛЕОЗООЛОГЍЧЕСКИ

ПАЛЕОЗООЛОГЍЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до палеозоология и до палеозоолог. Древните ледници са оставили много моренни материали и големи тераси. Тяхното проучване е било твърде мъчно, тъй като по наслагите няма палеоботанически и палеозоологически данни. Ст. Петров, П, 43. Палеозоологически проучвания.

Списък на думите по буква