ПАЛЕОЗООЛО̀ГИЯ

ПАЛЕОЗООЛО̀ГИЯ ж. Спец. Дял от палеонтологията, който се занимава с изучаването на животинския свят и неговото развитие през геоложкото минало въз основа на данни от изкопаеми вкаменелости.

Списък на думите по буква