ПАЛЕОЛО̀Г

ПАЛЕОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Спец. Специалист по изследване, по изучаване на древността.

Списък на думите по буква