ПАЛЕОЛО̀ГИЯ

ПАЛЕОЛО̀ГИЯ ж. Спец. Наука за старините.

Списък на думите по буква