ПАЛЕОНТОЛО̀ГИЯ

ПАЛЕОНТОЛО̀ГИЯ ж. Спец. Наука, която изучава животните и растенията от минали геоложки времена, като изяснява условията, причините и закономерностите на тяхната еволюция. Палеонтологията като наука за изкопаемите организми ни помага да разберем какво е било тяхното устройство през миналите геологични времена. ОБиол X кл, 142. Лалка не знае нищо за хвърковатите гущери, защото е ученичка от второ отеление и .. палеонтология ще учи чак в трети прогимназиален клас. А. Гуляшки, ДМС, 6. Рибите бяха огромни. Пък и змиите. Такива огромни риби не са известни дори в палеонтологията. П. Вежинов, БГ, 170.

Списък на думите по буква