ПАЛЕОНТОЛО̀ЖКИ

ПАЛЕОНТОЛО̀ЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до палеонтология и до палеонтолог; палеонтологичен, палеонтологически. Пещерите още от най-дълбока древност са давали подслон на много животни, някои от които отдавна са изчезнали. Техните останки, напълно окаменели, представят богат палеонтоложки материал. П. Делирадев, БГХ, 30. По-сигурен е палеонтоложкият метод. Той се състои в изучаването на вкаменелостите, които се съдържат в утаените скали. Геол IX кл, 138. Палеонтоложки факти.

Списък на думите по буква