ПАЛЕОТЍПИЯ

ПАЛЕОТЍПИЯ ж. Печат. Някоя от първите печатни книги (обикновено на пергамент) от времето на Гутенберг.

— От гр. палео‑ + τ?πος 'отпечатък'.

Списък на думите по буква