ПАЛЕОЦЀНСКИ

ПАЛЕОЦЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Геол. Които се отнася до палеоцен. След образуването на мезозойските гънки на Филипините очевидно се е развила голяма трансгресия, при която се отлагат еоценски и палеоценски наслаги. Хр. Тилев, Ф, 14. Наслагите, образувани през палеоценско време, са от два типа: северен и южен (средиземноморски). Гр. Николаев и др., ОГ, 176.

Списък на думите по буква