ПАЛЀСТРА

ПАЛЀСТРА ж. 1. Истор. В древна Гърция — гимнастическа школа за момчета от 12 до 16 години. Във всеки град и село е имало училища под име палестри, гдето младите са се упражнявали в борба, в мятане на диск. Н. Бончев, Съч. I. 95.

2. Истор. Място, предназначено за гимнастически упражнения и игри. Пред тях [робовладелците] поети четели стиховете си, а в оградените с колонади дворове — палестри, атлети играели спортни игри. ВН, 1958, бр. 2057, 4.

3. Прен. Книж. Поприще (Ал. Милев и др., РЧД, 1970).

— От гр. παλα?στρα.

Списък на думите по буква