ПАЛЕТИЗА̀ЦИЯ

ПАЛЕТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Използване на палети при обработка и транспортиране на стоки.

Списък на думите по буква