ПА̀ЛЕЦ

ПА̀ЛЕЦ, мн. па̀лци, след числ. па̀леца, м. 1. Първият най-дебел пръст на ръка или крак. Фердо бавно измъкна пистолета и с палеца си отмести предпазителя. Д. Кисьов, Щ, 86. Мушнал палци в джобовете на жилетката си, Каравелов навъсено слушаше княза. В. Геновска, СГ, 255. — Хващам се на бас, че не можеш да се хвърлиш оттука.. — Двете момчета наплюнчват палците си и заядливо ги опират един о друг. П. Незнакомов, МА, 72-74. Маймуните имат и на предните и на задните крака по един палец и четире длъги пръста, които лесно ся свиват и затова повече приличат на ръце. Д. Мутев, ЕИ, 19-20.

2. Само мн. Спец. Твърда предна част на специални пантофки, които балерините използват, за да танцуват на върха на пръстите си. Стегна им връзките [на пантофките], вдигна се на палци и направи няколко балетни стъпки под стряхата. Е. Йончева, ЗГ, 142.

3. Техн. Стърчаща част от механизъм, обикн. във форма на къс лост, чието предназначение е да предава или да ограничава някакво движение; щифт. За въртене на колелата служи палецът, лагеруван свободно върху пръта на махалото. Е. Чичов, В, 31. За.. напречно нарязване на дъските.. се използуват напречните еднолистови циркуляри с.. ограничителни палци. В. Цветков и др., МТД, 23.

4. Диал. Дървено приспособление за затваряне на врата. На одъра пред стълбата е прикрепена ниска и лека врачка от дъсчени пречки, която запира с дървен палец и не пуска кокошките да се качват по одъра. Т. Влайков, Пр. I, 2.

Стискам палци. Разг. Желая, пожелавам на някого успех в нещо, което той в момента върши или му предстои да извърши, като в израз на това обикн. стискам по определен начин палците на ръцете си. — Трябва да тръгвам — каза най-после той. И добави: — Стискай палци, мила, до среднощ! А. Гуляшки, Л, 519. Дърварите, въглищарите, цървулджиите.. имаха нужда от него и го изпращаха. Махаха му с ръце и опъваха шии.. Стискаха палци: "Давай, сине!" Д. Цончев, ЛВ, 178. Удрям/ударя (слагам/сложа) палец. Разг. За неграмотен човек — оставям отпечатък от намастилен палец под документ, заявление и под. вместо подпис. Много мъже удариха намастилените си палци срещу имената си. Б. Несторов, СР, 12.

Списък на думите по буква