ПАЛИМПСЀСТ

ПАЛИМПСЀСТ м. Спец. Старинен ръкопис на пергамент, от чиято повърхност е изстърган друг, предишен текст, обикн. без да бъде напълно унищожен. Значение по въпроса за старинността на глаголическата азбука имат така наречените палимпсести, пергаменти, писани по-рано с глаголица и изличени, за да бъде писан кирилски текст. Б. Ангелов, ЛС, 145. За разкриването на първоначалния текст в палимпсестите в съвременната научна практика се използва специално фотографиране, при което старият и новият текст се възпроизвеждат поотделно.

— От гр. παλίμψηςον през рус. палимпсест или нем. Palimpsest.

Списък на думите по буква