ПАЛИМПСЀСТЕН

ПАЛИМПСЀСТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Палимпсестов. Палимпсестната практика е била разпространена в западните латински скрипториуми и във Византия.

Списък на думите по буква