ПАЛИСА̀ДА

ПАЛИСА̀ДА ж. 1. Истор. Отбранително съоръжение, използвано през Средновековието, представляващо преграда от дебели греди, заострени на върха. Пред градския ров селяни набиваха дебели колове в шахматен ред — палисада против конница и обсадни машини. Й. Вълчев, СКН, 335. За палисади се говори в едно съобщение, отнасящо се до опожаряването на Крумовия дворец през 811 г. Ст. Михайлов, БС, 25.

2. Редица набити в земята колове, често преплетени с пръти, служещи за укрепване на насип, стръмнина и под.

— От фр. palissade.

Списък на думите по буква