ПА̀ЛКА

ПА̀ЛКА ж. 1. Специална къса и тежка гумена или дървена пръчка, част от въоръжението на полицай. Стражарите връхлитаха с приклади и палки върху демонстрантите. П. Вежинов, ДБ, 201. Пред стражарите вървеше тънък старшия с руси мустачки и палка в ръка. Д. Димов, Т, 282. Един полицай с гумена палка дойде и ни разпръсна. П. Славински, ПЩ, 137. // Разш. Пръчка.

2. Специална къса и тънка пръчица, с която диригент дирижира оркестър. Мъжът бе с гръб към публиката.. поклони се, чукна с палката пред себе си и вдигна ръце. Цигуларите притиснаха цигулките с бради. Г. Мишев, ЕП, 39. Велизаров се запъти към оркестъра, взе палката от капелмайстора и сам започна да дирижира. К. Калчев, ЖП, 465. Диригентът темпераментно махал палката и дълбоко изживявал всеки глас и тон от всеки инструмент. Ст. Грудев, ББ, 7.

3. Една или две пръчици със специални топки накрая, с които се свири на ударен инструмент. Това е музикалното училище.. Върху подиума някой размахва тежка палка, удря бясно огромен тъпан, адски тътнеж пълни залата. А. Гуляшки, Л, 80. Слушахме напевния провлечен глас на глашатая.. и чакахме да завърши словото си, та пак да заудря барабана с тънките палки. А. Христофоров, О, 18. Димо, общинският слуга, слизаше по стълбите на общината и весело потропваше с палката по барабана. Й. Стоянов, ПД, 34.

4. Показалка. Учителката е една такава пълничка, нисичка, само маха с палката насам-нататък и никой не я слуша. В. Бончева, АП, 62. — В мястото между двете линии [на диаграмата] живеем ние — сочи с палката си Илиев и обяснява на кръжочниците: — Ето, през 1954 г. доходите са малки, разходите — големи. Н. Тихолов, ДКД, 55.

Списък на думите по буква