ПА̀ЛМА

ПА̀ЛМА ж. 1. Вид тропическо или субтропическо дърво с високо неразклонено стъбло и вечнозелени големи перести листа, събрани към върха. Тежките листа на пал‑

мите в градината бяха увиснали неподвижно. М. Марчевски, ОТ, 20. Съвсем ясно се открояваше зелен оазис. Десетки палми засеняха с високите си корони малко, бистро езеро. Ст. Дичев, Р, 153-154.

2. Прен. С предл. на и същ. Символ на първенство, превъзходство над останалите в някакво състезание или други прояви. Палмата на ораторското изкуство и мисловно задълбочаване грабна старозагорският делегат Димитър Драгиев. СбЦГМГ, 119. — Нищо, аз ще почакам — упорствуваше старият, не желаейки.. така лесно да ми отстъпи палмата на учтивостта. — Вие сте млад човек, цял ден сте били на работа. Тонич, ББК, 146.

3. Само мн. Бот. Семейство едносемеделни дървовидни растения (около 3400 вида) с високо неразклонено стъбло с големи перести или ветриловидни листа, разположени на върха. Palmae.

4. Остар. Книж. В древността — лист от палма, даван като знак за отличие, награда. Подобно тържество има в Англия такова също значение, каквото е имала палмата на старовременните олимпийски игри. Знан., 1875, бр. 5, 74-75. Той [Ботев] е гледал още тогава, преди 17-18 години, така на тоя въпрос, както днес гледат вече в отечеството му българските патриоти. Но за тия последните, в сравнение с Ботйова, не съществува почти никаква палма. З. Стоянов, ХБ, 130. "Този войник ще бъде отмъстителят на Франция и за него ний запазваме нашите палми." Бълг., 1902, бр. 526, 3.

Кокосова палма. Тропическо дърво с високо неразклонено стъбло и с вечнозелени големи перести листа, събрани към върха, което дава големи плодове, подобни на орех, с влакнеста черупка. Cocos nucifera. Маслена (маслодайна) палма. Тропическо дърво от семейство палми, от чиито плодове чрез пресоване се получава масло с ценни хранителни качества. Elaeis guineensis. Прибрежната равнина има важно икономическо значение за страната. Там се простират плантации с какао, маслена палма и каучукови дървета. Л. Мелнишки, Н, 5. Финикова палма. Тропическо дърво с високо до 20 м. неразклонено стъбло и с големи вечнозелени перести листа на върха, което дава ценни сладки плодове — фурми. Phoenix dactylifera. Отглеждането на финикови палми (фурми) заема важно място в иракското стопанство. Б. Темков, И, 14.

? Палмата на първенството. Книж. Първо място в нещо. Най-сетне, което ме кара да дам на Кипиловски палмата на първенството, то е, че и езикът му е по-чист от Пешаковия, който е по-надут и по-извъртян. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 404.

— Лат. palma. — Ив. Богоев, Всеобща география за децата, 1843.

Списък на думите по буква