ПАЛМЀТА

ПАЛМЀТА1 ж. Спец. Орнамент, представляващ стилизиран палмов лист. Саломон ѝ даде скъпи дарове, редки миризми в съсъди от злато.. И — делийски тъкани със златни палмети върху зелена коприна. Н. Райнов, БЛ, 206. Украсата на керамичните плочи тук.. се състои от геометрични и растителни мотиви.. стилизирани листа, палмети, кръстове и др. Ст. Михайлов, БС, 58. Били са намерени в могилен гроб четири златни риби, златна диадема.., две сребърни вази, една украса с грифони и палмети. Р, 1926, бр. 207, 3.

— От фр. palmette.

ПАЛМЀТА

ПАЛМЀТА2 ж. Агрон. Нискостъблено овощно дърво с корона, наподобяваща палмово листо или разтворена длан, получена чрез подрязване и привързване на клоните. Около мен .. гиздави ябълкови палмети, шумяха прасковените градини. Б. Борисова, МИ, 56. По Пашаница, това пусто, каменливо място до лани около пътя за Боровец, растат 7800 палмети — нискостъблени овощни дръвчета. ВН, 1960, бр. 2859, 1.

— От фр. palmette.

Списък на думите по буква