ПАЛМЀТОВ

ПАЛМЀТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Агрон. Палметен. Прекосяваме Средорек, където са извадени всички стари ябълкови дръвчета и са насадени нискостеблени, палметови. Ст. Поптонев, ОБЛ, 180. Палметови овощни насаждения.

Списък на думите по буква