ПА̀ЛНА

ПА̀ЛНА. Вж. палвам.

Списък на думите по буква